Danh mục thuốc

DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TTYT CHƯ SÊ:
STT MA_HOAT_CHAT HOAT_CHAT DUONG_DUNG HAM_LUONG TEN_THUOC SO_DANG_KY DON_VI_TINH DON_GIA NUOC_SX
1 40.227 Ciprofloxacin Tiêm 200mg/100ml Ciprofloxacin-hameln 2mg/ml VN-17331-13 Chai/ Lọ/ Túi 68.099,00 Germany
2 40.227 Ciprofloxacin Uống 500mg Amfacin VD-15706-11 Viên 820,00 Việt Nam
3 40.220 Clarithromycin Uống 500mg Clarithromycin 500mg VD-10694-10 Viên 2.704,00 Việt Nam
4 40.540 Clopidogrel Uống 75mg Caplor VN-17461-13 Viên 1.725,00 India
5 40.61 Colchicin Uống 1mg Colchicine ARTH 1 mg VD-8385-09; gia hạn đến 26/06/2015 Viên 298,00 Việt Nam
6 40.765 Dexamethason Tiêm 4mg/ 1ml Dexamethason Kabi VD-10615-10; gia hạn 17/11/2015 ống 924,00 Việt Nam
7 40.604 Diethylphtalat Dùng ngoài 10g D.E.P VS-4773-10 Lọ 5.102,00 Việt Nam
8 40.721 Dioctahedral smectit Uống 3g Smecta VN-9460-10 Gói 3.475,00 France
9 40.86 Epinephrin (adrenalin) Tiêm 1mg/ 1ml Adrenalin VD-12988-10 ống 2.224,00 Việt Nam
10 40.501 Enalapril Uống 10mg Enamigal 10mg VD-10790-10 Viên 609,00 VN
11 40.533 Dobutamin Tiêm 250mg/ 20ml Dobusafe VN-10987-10 Lọ 52.500,00 India
12 40.659 Furosemid Tiêm 20mg/2ml Furosemidum Polpharma VN-18406-14 ống 5.300,00 Poland
13 40.659 Furosemid Tiêm 20mg/ 2ml Vinzix VD-12993-10 ống 1.875,00 Việt Nam
14 40.659 Furosemid Uống 40mg Furosemide VD-15874-11 Viên 144,00 Việt Nam
15 40.132 Gabapentin Uống 300mg Remebentin 300mg VN-9826-10 Viên 3.680,00 Cyprus
16 40.245 Doxycyclin Uống 100mg Doxycyclin VD-22475-15 Viên 274,00 Việt Nam
17 40.697 Drotaverin Clohydrat Uống 40mg No-panes VD-13883-11 Viên 329,00 Việt Nam
18 40.105 Ephedrin (hydroclorid) Tiêm 30mg/ 1ml Ephedrine Aguettant 30mg/ml VN-19221-15 ống 55.000,00 France
19 40.722 Diosmectit Uống 3g Diosmectit VD-18426-13 Gói 939,00 Việt Nam
20 40.736 Diosmin + hesperidin Uống 450mg + 50mg Daflon VN-15519-12 Viên 2.989,00 Pháp
21 40.1015 Glucose Tiêm truyền 10%/ 500ml Glucose 10% VD-12491-10 Chai 9.450,00 Việt Nam
22 40.479 Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) Uống 10mg Biresort 10 VD-13335-10 Viên 546,00 Việt Nam
23 40.292 Itraconazol Uống 100mg Itrazol VN-14363-11 Viên 6.300,00 India
24 40.825 Huyết thanh kháng uốn ván Tiêm 1500 UI Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế QLSP-0404-11 ống 20.648,00 Việt Nam
25 40.660 Hydroclorothiazid Uống 25 mg THIAZIFAR VD-16874-12 Viên 168,00 Việt Nam
26 40.698 Hyoscin Butylbromid Tiêm 20mg/ 1ml Vincopane VD-20892-14 ống 7.937,00 Việt Nam
27 40.506 Irbesartan Uống 150mg Besfoben VD-19603-13 Viên 1.190,00 Việt Nam
28 40.1017 Kali clorid Tiêm truyền 10% / 10ml Potassium Chloride Proamp 0.10g/ml VN-16303-13 ống 5.500,00 Pháp
29 40.1005 Kali clorid Uống 600mg Kaldyum VN-15428-12 Viên 1.790,00 Hungary
30 40.10 Ketamin Tiêm 500mg / 10ml Ketamine HCL 0,5g 10ml 06/2015-P Lọ 38.500,00 Germany
31 40.64 Glucosamin Uống 500mg Glucosamin 500 VD-17466-12 Viên 284,00 Việt Nam
32 40.1015 Glucose Tiêm truyền 5%/ 500ml Glucose 5% VD-17664-12 Chai 6.720,00 Việt Nam
33 40.511 Lisinopril + Hydroclorothiazid Uống 20mg+ 12,5mg Dorotril-H VD-21462-14 Viên 1.573,00 Việt Nam
34 40.1018 Magnesi Sulfat Tiêm truyền 15%/ 10ml Magnesi sulfat Kabi 15% VD-19567-13 ống 2.394,00 Việt Nam
35 40.1020 Manitol Tiêm truyền 20%/ 500ml Mannitol VD-23168-15 Chai 25.200,00 Việt Nam
36 40.148 Mebendazol Uống 500mg Fucavina 500mg VD-17813-12 Viên 900,00 Việt Nam
37 40.1043 Mecobalamin Tiêm 500mcg/ ml Me2B injection VD-18038-12 ống 15.800,00 Việt Nam
38 40.41 Meloxicam Uống 7,5mg Merulo 7,5mg VN-16708-13 Viên 1.780,00 Romania
39 40.807 Metformin Uống 500mg Glucofine 500mg VD-14844-11 Viên 191,00 Việt Nam
40 40.41 Meloxicam Tiêm 15mg/ 1,5ml Mibelcam 15mg/1.5ml VN-16455-13 ống 18.890,00 Thổ Nhĩ Kỳ
41 40.918 Methyl ergometrin (maleat) Tiêm 0,2mg/1ml Methyl ergometrine 0,2mg/ml VN-5607-10 ống 14.400,00 Germany
42 40.775 Methyl Prednisolon Tiêm 125mg Soli-Medon 125 VD-23777-15 Lọ 60.795,00 Việt Nam
43 40.514 Methyldopa Uống 250mg Domepa VD-11273-10 Viên 814,00 Việt Nam
44 40.808 Metformin + Glibenclamid Uống 500mg+ 5mg Tyrozet forte 500/5mg VD-14376-11 Viên 557,00 Việt Nam
45 40.212 Metronidazol Tiêm truyền 500mg/ 100ml Trichopol VN-18045-14 Túi 26.950,00 Ba Lan
46 40.213 Metronidazol + neomycin + nystatin Đặt âm đạo 500mg+ 65000IU+ 100000IU Neo-Gynoternan (Viên đặt PK) VD-13055-10 Viên 1.350,00 Việt Nam
47 40.43 Morphin (hydroclorid,sulfat) Tiêm 10mg/ 1ml Morphin (Morphin hydroclorid 0,01 g/1ml VD-10474-10 ống 3.570,00 Việt Nam
48 40.114 Naloxon (hydroclorid) Tiêm 0,4mg/ 1ml Naloxone-hameln 0.4mg/ml Injection VN-17327-13 ống 36.225,00 Germany
49 40.1021 Natri clorid Tiêm truyền 0,9%/ 500ml Natri clorid 0,9% VD-21954-14 Chai 6.405,00 Việt Nam
50 40.518 Nicardipin Tiêm 10mg/ 10ml Nicardipine Aguettant 10mg/10ml VN-5465-10 (có Quyết định gia hạn) ống 124.999,00 Pháp
51 40.155 Amoxicilin + Acid Clavulanic Uống 500mg +125mg Midatan 500/125 VD-22188-15 Viên 2.436,00 Việt Nam
52 40.145 Albendazol Uống 400mg Albendazole VD-13642-10 Viên 1.400,00 Việt Nam
53 40.59 Allopurinol Uống 300mg Allopurinol VD-13112-10 Viên 450,00 Việt Nam
54 40.491 Amlodipin Uống 5mg Ambelin 5mg VD-12646-10 Viên 315,00 VN
55 40.260 Aciclovir Uống 200mg Acyclovir 200mg VD-21460-14 Viên 407,00 Việt Nam
56 40.491 Amlodipin Uống 5mg Cardilopin VN-9648-10 Viên 900,00 Hungary
57 40.235 Ofloxacin Uống 200mg Ofloxacin VD-15909-11 Viên 342,00 Việt Nam
58 40.677 Omeprazol Tiêm 40mg Oraptic VD-10101-10 Lọ 26.481,00 Việt Nam
59 40.700 Papaverin hydroclorid Tiêm 40mg/ 2ml Paparin VD-20485-14 ống 4.190,00 Việt Nam
60 40.919 Oxytocin Tiêm 5IU/ 1ml Vinphatoxin VD-13532-10 ống 2.062,00 Việt Nam
61 40.48 Paracetamol (acetaminophen) Đặt 150mg Biragan 150 VD-21236-14 Viên đạn 1.470,00 Việt Nam
62 40.2 Bupivacain (hydroclorid) Tiêm 0,5%/ 4ml Bupivacaine 0,5%/4ml VN-18612-15 ống 37.500,00 France
63 40.136 Phenobarbital Uống 100mg Phenobarbital 0,1g VD-14999-11 Viên 231,00 Việt Nam
64 40.98 Calci Gluconat Tiêm 10% / 10ml Growpone 10%/10ml VN-16410-13 Lọ 13.300,00 Ukraine
65 40.496 Captopril Uống 25mg Captopril VD-17928-12 Viên 99,00 Việt Nam
66 40.156 Amoxicilin + sulbactam Tiêm 1g+ 0,5g Vimotram VD-19059-13 Lọ 45.000,00 Việt Nam
67 40.173 Cefotaxim Tiêm 1g TENAMYD-CEFOTAXIME 1000 VD-19443-13 Lọ 6.750,00 Việt Nam
68 40.680 Rabeprazol Uống 20mg Rabeflex VD-14441-11 Viên 905,00 Việt Nam
69 40.1026 Ringer lactat Tiêm truyền 500ml Ringer Lactate VD-22591-15 Chai 6.668,00 Việt Nam
70 40.838 Rocuronium bromid Tiêm 50mg/5ml Rocuronium-hameln 10mg/ml Injection VN-10032-10 ống 74.575,00 Germany
71 40.162 Cefadroxil Uống 500mg Biodroxil 500mg VN-12642-11 Viên 3.031,00 Austria
72 40.163 Cefalexin Uống 250mg Cefacyl 250 VD-8575-09 Gói 775,00 Việt Nam
73 40.166 Cefazolin Tiêm 1g Cefazolin 1g VD-12877-10 Lọ 7.350,00 Việt Nam
74 40.225 Spiramycin + metronidazol Uống 750000UI + 125mg Kamydazol VD-13444-10 Viên 780,00 Việt Nam
75 40.180 Ceftezol Tiêm 1g Ceftezol 1g VD-19775-13 Lọ 27.800,00 Việt Nam
76 40.184 Cefuroxim Uống 500mg Travinat 500mg VD-19501-13 Viên 2.620,00 Việt Nam
77 40.448 Phytomenadion (vitamin K1) Tiêm 10mg/ 1ml Vinphyton VD-12444-10 ống 2.843,00 Việt Nam
78 40.776 Prednisolon acetat Uống 5mg Hydrocolacyl VD-19386-13 Viên 139,00 Việt Nam
79 40.980 Salbutamol (sulfat) Xịt 100mcg/ 1 liều, 200 liều Buto-Asma VN-16442-13 Lọ 61.000,00 Spain
80 40.715 Sorbitol Uống 5g Sorbitol VD-17532-12 Gói 432,00 Việt Nam
81 40.469 Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch) Tiêm truyền 6%/ 500ml Tetraspan 6% Solution for infusion VN-18497-14 Chai/ Túi 105.000,00 Switzerland
82 40.207 Tobramycin + dexamethason Nhỏ mắt (15mg + 5mg)/ 5ml Tobcol - Dex VD-12763-10 Lọ 10.112,00 Việt Nam
83 40.28 Celecoxib Uống 200mg Vicoxib 200 VD-19336-13 Viên 490,00 Việt Nam
84 40.629 Xanh methylen + tím gentian Dùng ngoài 400mg+50mg Dung dịch Milian VD-18977-13 Lọ 5.880,00 Việt Nam
85 40.476 Atenolol Uống 50mg Atenolol VD-19892-13 Viên 228,00 Việt Nam
86 40.987 Alimemazin Uống 5mg Thelizin VD-12874-10 Viên 68,00 Việt Nam
87 05C.36 Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, Hậu phác, Hoàng cầm, Bạch mao căn, Nghệ, Binh lang, Mộc hương, Đại hoàng. Uống 1000mg + 100mg + 250mg + 100mg + 150mg + 500mg + 250mg + 100mg + 100mg + 50mg. Bài thạch VD-19811-13 Viên 1.029,00 Việt Nam
88 40.86 Epinephrin (adrenalin) Tiêm 1mg/1ml Adrenalin VD-12988-10 Túi 2.600,00 Germany
89 40.1 Atropin sulfat Tiêm 0,25mg/1ml Atropin Sulfat VD-10573-10 Viên 546,00 Việt Nam
90 40.61 Colchicin Uống 1mg Colchicine ARTH 1 mg VD-8385-09 Viên 340,00 Việt Nam
91 40.487 Propranolol (hydroclorid) Uống 40mg Dorocardyl VD-13125-10 Viên 257,00 Việt Nam
92 40.165 Cefamandol Tiêm 1g Vicimadol 1g VD-18407-13 Viên 24.900,00 Việt Nam
93 40.170 Cefmetazol Tiêm 1g Cefmetazol VCP VD-19052-13 Viên 38.700,00 Việt Nam
94 40.1 Atropin Sulfat Tiêm 10mg/ 10ml Atropin sulfat Kabi 0,1% VD-21952-14 Lọ 21.420,00 Việt Nam
95 40.141 Valproat Natri Uống 200mg Encorate VN-16379-13 Viên 500,00 ấn độ
96 40.79 Cetirizin Uống 10mg Kacerin VD-19387-13 Viên 68,00 Việt Nam
97 40.883 Natri clorid Nhỏ mắt 0,9% /10ml Natri Clorid F.T VD-20417-14 Chai 1.331,00 Việt Nam
98 40.1 Atropin Sulfat Tiêm 10mg/ 10ml Atropin sulfat Kabi 0,1% VD-21952-14 Lọ 19.729,00 Việt Nam
99 40.169 Cefixim Uống 200mg Euvixim 200 VD-10179-10 Viên 1.323,00 Việt Nam
100 40.163 Cefalexin Uống 500mg Cephalexin 500mg VN-17511-13 Viên 3.400,00 Cyprus
File đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1jPMWJAMdEcgzIRwuTT2cbkCE9azWSlbA/view?usp=sharing

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay728
  • Tháng hiện tại18,655
  • Tổng lượt truy cập2,254,947
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây